13 października 2015 archive

Paź 13 2015

Szkoła dobrych rozwiązań

Szkoła dobrych rozwiązań

Wydawnictwo Nowa Era stworzyło unikatowy program edukacyjny, którego celem jest wsparcie dyrektorów i nauczycieli w codziennej pracy oraz w rozwoju zawodowym. Uczestnicy programu uzyskają dostęp do kompletnego zestawu narzędzi edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, do nowoczesnych platform diagnostycznych oraz bogatej oferty kursów rozwojowych i przykładów dobrych praktyk szkolnych. Wydawnictwo Nowa Era zapewni im także możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami w dziedzinie edukacji. gora

Paź 13 2015

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” to ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują program poprzez przeprowadzanie zajęć związanych z bezpieczeństwem oraz z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności – na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Po ich przeprowadzeniu nauczyciele przekazują uczniom dostarczone materiały (książeczki), przeznaczone dla każdego ucznia oraz broszurę informacyjną dla rodziców.

logo_puchatek