Cze 07 2016

ZMIANA PATRONA SZKOŁY

20160607_203526 20160607_203542 Informacja dotycząca zmiany dotychczasowego Patrona Szkoły

W dniu 2 grudnia 2015 r. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Grochowcach podjęła decyzję o wszczęciu procedur mających na celu zmianę dotychczasowego Patrona Szkoły.
Pani dyrektor Urszula Broszko przypomniała, że zadaniem szkoły jest kształtowanie patriotycznych, moralnych i społecznych postaw uczniów, ukazywanie im wartości. Patron szkoły powinien nawiązywać do historii, podkreślać indywidualną tożsamość placówki, dawać konkretny wzorzec do naśladowania, wzbogacać tradycję szkoły, być znanym i bliskim symbolem dla uczniów. Docierające do szkoły sygnały oraz uważne przyjrzenie się sylwetce Stanisława Łańcuckiego budzi niemałe kontrowersje również w środowisku lokalnym. Dowodem na to może być pismo wystosowane przez jednego z mieszkańców Grochowiec,z którego wynikało, że społeczność lokalna pragnie odwołania dotychczasowego patrona szkoły. Pismo takie zostało wysłane do IPN-u, skąd nadeszła odpowiedź sugerująca, że życie i działalność Stanisława Łańcuckiego nie mogą być wzorem do naśladowania dla współczesnej młodzieży. W tym tez celu zasadne jest dokonanie zmiany dotychczasowego patrona szkoły. Rada Pedagogiczna opracowała stosowne procedury konieczne do dokonania zmiany Patrona Szkoły. 

Zachęcamy do zapoznania się z procedurami umieszczonymi w załączniku.

Zmiana Patrona Szkoły