Maj 01 2017

Konkurs wiedzy o Witoldzie Pileckim

„ Bo choćby mi przyszło postradać me życie – Tak wolę- niż żyć, a mieć w sercu ranę”.

      -Witold Pilecki-

 

 

 

 

Konkurs wiedzy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim

Dla uczniów Zespołu Szkół w Grochowcach

Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Szkolna

 

 

CELE KONKURSU:

 • uczczenie osoby rotmistrza Witolda Pileckiego w związku z wyborem na patrona szkoły,
 • wykazanie wyjątkowości postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, który mimo rehabilitacji i uniewinnienia nie został należycie doceniony wśród Polaków,
 • poznanie, przyswojenie i propagowanie przez młodzież wartości bliskich rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu takich jak: patriotyzm, odwaga, poświęcenie, koleżeństwo,
 • popularyzowanie wśród młodzieży najnowszej historii Polski XX w.,
 • pobudzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
 • kształtowanie umiejętności kreatywnego-krytycznego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi pisanymi,
 • wzbogacenie form współpracy z uczniem zdolnym.

 

 

TERMIN KOKNURSU – 9 maja 2017 r.

 

 

 

JURY:

 • Broszko Urszula – dyrektor szkoły
 • Borowiak – Kocyła Edyta – nauczyciel historii
 • Prokop Aneta – nauczyciel informatyki
 • Skubisz-Bembenek Dorota – nauczyciel j. polskiego
 • Stępień Bożena – nauczyciel języka polskiego
 • Wiącek Anna – edukacja wczesnoszkolna.

ZAKRES I TEMATYKA:

Konkurs wiedzy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI SP i I-III Gimnazjum.

ZAKRES WIEDZY:

Znajomość wydarzeń z dziejów Polski od  1900 r. do 1948 r. i życia rotmistrza W. Pileckiego.

ZALECANA LITERATURA:

 1. Wysocki Wiesław Jan, „Rotmistrz Witold Pilecki”.
 2. Patricelli Marco, „Ochotnik. O Rotmistrzu Witoldzie Pileckim”.
 3. Sadowski M., „Fotobiofrafia”.

Strony internetowe:

podziemie zbrojne.blox.pl

www.pilecki.ipn.gov.pl

http://www.rotmistzpilecki.pl

http://www.polandpolska.org/dokumenty/witold/raport-witolda-1945.htm