Sty 21 2018

Spotkanie Opłatkowe

W niedzielne popołudnie 21 stycznia w Zespole Szkół w Grochowcach odbyło się Spotkanie Opłatkowe dla lokalnej społeczności. Z tej okazji uczniowie klas IV- VI SP przygotowali Jasełka. Uroczystość była też okazją do świętowania Dnia Babci i Dziadka, dla których najmłodsi uczniowie przygotowali część artystyczną, a Samorząd Uczniowski laurki z życzeniami. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: poseł na Sejm RP p. Marek Rząsa, wójt Gminy Przemyśl p. Andrzej Huk, sekretarz Gminy Przemyśl p. Mieczysław Piziurny, pani skarbnik Ewa Markowicz, radny wsi Grochowce p. Jan Smyk, sołtysi p. Maria Pilip i p. Maria Jakubowska- główna koordynatorka przedsięwzięcia.

Organizatorami tych uroczystości byli: Rada Parafialna, Kręgi Domowego Kościoła, Akcja Katolicka, Rada Rodziców oraz Dyrektor i pracownicy ZS w Grochowcach.