Kwi 16 2018

PRZEMYSKIE POLA NADZIEI

III Przemyskie Pola Nadziei już za nami.
Już po raz drugi nasi uczniowie byli wolontariuszami w tej akcji. Kwestowaliśmy 15 kwietnia przy kościołach Parafii Grochowce i Pikulice. Zadaniem wolontariuszy było rozdawanie kwiatów darczyńcom, którzy złożą datki na nowo powstające Centrum Hospicyjne BETANIA na ul. Słowackiego 8. Łącznie zebraliśmy kwotę
2 110, 60 zł. Bardzo serdecznie dziękujemy uczniom za wzorową postawę i oczywiście darczyńcom za składane ofiary.

Pola Nadziei to idea stworzona przez Marie Curie Caneer w Wielkiej Brytanii w 1948r. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na tworzenie i utrzymanie hospicjów, a także edukacji i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka. Żonkil, jako międzynarodowy symbol nadziei ma przypominać o ludziach chorych, cierpiących, potrzebujących naszego towarzystwa, opieki, troski.
Inicjatorem i organizatorem Przemyskich Pól Nadziei jest Rycerskie i Szpitalne Bractwa Św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie.