Sie 31 2018

GMINNY KONKURS PATRIOTYCZNY

„Z DUMĄ O POLSCE” – Gminny Konkurs Patriotyczny   ogłoszony został przez Szkołę Podstawową im. rtm. Witolda Pileckiego w Grochowcach, która jest jednocześnie jego Organizatorem i będzie się odbywał corocznie.

Patronat honorowy:

 • Wójt Gminy Przemyśl
 • Życie Podkarpackie
 • Przemyska Telewizja Kablowa TOYA

Cele:

 • Krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego,
 • Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty,
 • Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez różnorodne formy aktywności,
 • Rozwijanie wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość,
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs obejmuje trzy kategorie tematyczne: historyczną, literacką i plastyczną. Szczegółowe zasady poszczególnych kategorii konkursów ujęte są w odrębnych regulaminach .
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum z terenu gminy Przemyśl.
 • Prace konkursowe w kategoriach literackiej i plastycznej będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: klasy I- IV; V- VIII i III gimnazjum, natomiast w kategorii historycznej: kl. IV – VI; VII – VIII i III gimnazjum.

 

 

 

 

W załączniku znajduje się pełny  regulamin

I EDYCJA GMINNEGO KONKURSU PATRIOTYCZNEGO