Wrz 26 2018

GMINNY KONKURS PATRIOTYCZNY „Z DUMĄ O POLSCE”

26 września w naszej szkole odbył się finał I EDYCJI  GMINNEGO KONKURSU PATRIOTYCZNEGO „Z DUMĄ O POLSCE” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Przemyśl, tygodnika – Życie Podkarpackie i telewizji kablowej TOYA. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Grochowcach. Konkurs ma charakter cykliczny i będzie odbywał się corocznie pod koniec września. Jego adresatami byli uczniowie wszystkich szkół Gminy Przemyśl.

Główne cele konkursu to:

 • Krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego,
 • Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty,
 • Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez różnorodne formy aktywności,
 • Rozwijanie wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość,
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.

Podczas uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszej szkoły: Posła na Sejm RP  pana Andrzeja Matusiewicza wraz z asystentem, dyrektor biura poselskiego Posła na Sejm RP Marka Rząsy panią Sabinę Motowidło – Maziarz, Wójta Gminy Przemyśl pana Andrzeja Huka, kierownika GOPS Przemyśl pana  Ryszarda Wołoszyna, radnego wsi Pikulice pana Stanisława Pacułę, radnego wsi Grochowce pana Jana Smyka, sołtys wsi Grochowce panią Marię Jakubowską, dyrektorów oraz nauczycieli  szkół naszej Gminy.

W tym roku szkolnym konkurs obejmował trzy kategorie tematyczne.
Były to:

 • kategoria historyczna pod hasłem „Droga do wolności  w  latach  1914-1921”
 • kategoria literacka pod hasłem „List do Polski”
 • kategoria plastyczna pod hasłem „Znani Polacy ostatniego stulecia”

W każdej z kategorii uczestnicy rywalizowali w dwóch grupach wiekowych. Dla każdej kategorii zostało powołane jury, które wyłoniło laureatów.

KATEGORIA HISTORYCZNA pod hasłem „Droga  do wolności  w  latach  1914-1921”

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Aneta Malicka
 2. Krzysztof Kocyła
 3. Edyta Borowiak – Kocyła

Przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
Grupa młodsza – kl. IV– VI
I miejsce – Zofia Bubelska z SP w Ujkowcach
II miejsce – Gabriela Fiałkiewicz – SP w Grochowcach
III miejsce – Wiktoria Wałach – SP w Grochowcach

Grupa starsza – kl. VII – VIII i IIIG
I miejsce – Michał Poznański – Gimnazjum w Krównikach
II miejsce – Julia Jakubiec i Katarzyna Świtalski – SP w Grochowcach
III miejsce – Damian Makowski – Gimnazjum w Krównikach

KATEGORIA LITERACKA pod hasłem „List do Polski”

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Edyta Turek
 2. Tomasz Frankiewicz
 3. Anna Wiącek
 4. Bożena Stępień – przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
  Grupa młodsza – kl. I – IV
  I miejsce – Natalia Leputa – kl. IV SP Ujkowice
  II miejsce – Filip Hipner – kl. III SP Ostrów
  III miejsce – Paweł Mikłasz – kl. IV SP Grochowce

Grupa starsza – kl. V – VIII i IIIG
I miejsce – Kamila Choma – kl. V SP Krówniki
II miejsce – Nikola Żurawska – kl. VIII SP Hermanowice
III miejsce – Martyna Gdowska – kl. V SP Krówniki
Wyróżnienie: Julia Binko – Ćwierz – kl. V SP Krówniki

KATEGORIA PLASTYCZNA pod hasłem „Znani Polacy ostatniego stulecia”

Komisja konkursowa w składzie:

1. Barbara Pelc – Maczuga
2. Urszula Broszko
3. Bożena Stępień
4. Maria Górska
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Grupa młodsza – kl. I – IV
I miejsce – Natalia Sanocka – kl. III  SP w Ujkowicach
II miejsce – Szymon Buła – kl. III  SP w Grochowcach
III miejsce – Natalia Wesołowska – kl. III SP w Ujkowicach
Wyróżnienie –  Aleksandra Sapa –  kl. I  SP w Grochowcach
Wyróżnienie – Anna Wałach – kl. IV SP w Grochowcach

Grupa starsza – kl. V – VIII i IIIG
I miejsce – Natalia Kowalska – kl. VI SP w Ujkowicach
II miejsce – Martyna Majka – kl. V SP Grochowce
III miejsce – Sara Radochońska – kl. III Gimnazjum Grochowce
Wyróżnienie – Martyna Burchała – kl. III  Gimnazjum w Grochowcach
Wyróżnienie – Justyna Kwaśniak – kl. VII SP Krówniki

Dodatkowo przyznane zostały nagrody specjalne          
Nagrody specjalne Wójta Gminy Przemyśl pana Andrzeja Huka otrzymali: Zofia Bubelska z SP w Ujkowcach i Michał Poznański – Gimnazjum w Krównikach

Nagrodę specjalną Posła na Sejm RP, pana Andrzeja Matusiewicza otrzymał Michał Poznański – Gimnazjum w Krównikach

Nagrody specjalne Posła na Sejm RP, pana Marka Rząsy otrzymali: Aleksandra Sapa –  kl. I  SP w Grochowcach, Anna Wałach – kl. IV SP w Grochowcach, Martyna Burchała – kl. III  Gimnazjum w Grochowcach, Justyna Kwaśniak – kl. VII SP Krówniki i Julia Binko – Ćwierz – kl. V SP Krówniki

Nagrody specjalne Wojewody Podkarpackiego, pani Ewy Leniart otrzymali: Michał Poznański – Gimnazjum w Krównikach, Kamila Choma – kl. V SP Krówniki i Natalia Kowalska – kl. VI SP w Ujkowicach

Nagrodę specjalną Dyrektora Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Grochowcach otrzymał Kacper Cyrnek uczeń kl. III Gimnazjum w Grochowcach

Bardzo serdecznie dziękujemy fundatorom nagród oraz sponsorom konkursu.

Nagrody specjalne w konkursie ufundowali

 • pan Andrzej Matusiewicz – Poseł na Sejm RP,
 • pan Marek Rząsa – Poseł na Sejm RP,
 • pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki,
 • pan Andrzej Huk – Wójt Gminy Przemyśl.

Konkurs finansowo wsparli:

 • Stowarzyszenie Amicus Cogito
 • Pan Stanisław Pacuła – Radny Gminy Przemyśl
 • Pan Jan Smyk – Radny Gminy Przemyśl
 • Pani Maria Jakubowska – Sołtys wsi Grochowce
 • Pani Aneta Prokop – nauczyciel SP w Grochowcach
 • Pan Julian Warcholak – nauczyciel SP w Grochowcach
 • Firma Komputronik

Wszystkim fundatorom serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy także wszystkim gościom, uczestnikom, laureatom, dyrektorom oraz nauczycielom. Zapraszamy w przyszłym roku szkolnym na II edycję konkursu.