grudzień 18 2019

ŚWIĄTECZNA PACZKA- „Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym”

Od połowy listopada do 18 grudnia trwała w naszej szkole akcja „Świąteczna paczka”, której koordynatorem była pani Aneta Prokop. Uczniowie  przynosili produkty spożywcze i produkty chemii gospodarczej. Wśród nauczycieli i pracowników szkoły została zorganizowana zbiórka pieniędzy za które pani Aneta Prokop i pani Anna Wiącek zakupiły dodatkowo wiele produktów pierwszej potrzeby.  Dzięki ofiarności uczniów naszej szkoły, ich rodziców, pracowników szkoły a przede wszystkim niektórych nauczycieli którzy finansowo wsparli akcję „Świąteczna paczka”, udało nam się przygotować 10 paczek. 18 grudnia  ksiądz Robert Adamski wraz z delegacją z naszej szkoły dostarczyli paczki osobom potrzebującym z Grochowiec i Witoszyniec. Wszyscy obdarowani byli bardzo wdzięczni i dziękowali za podarunki. Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się do akcji „Świąteczna paczka” w naszej szkole .