lt. 18 2020

PRELEKCJA PRZEDSTAWICIELA KRUS – BEZPIECZNIE NA WSI

18 lutego 2020r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem KRUS panem Grzegorzem Finik. Celem prelekcji było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Nasz gość przedstawił dzieciom szereg zagrożeń z jakimi mogą się spotkać dzieci na wsi, o także przykłady wypadków jakie już kiedyś się wydarzyły na wsiach poprzez niewłaściwe posługiwanie się sprzętem rolniczym czy środkami chemicznymi. Pan Grzegorz przedstawił uczniom także cele i zasady konkursu plastycznego dotyczącego tej tematyki organizowanego przez KRUS. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” i ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.