Sie 28 2020

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września – wtorek.

  1. 8.30 Msza Święta
  2. 9.15 Spotkanie dla klas IV – VIII. Wejście od strony sali gimnastycznej.
  3. 9.30 Spotkanie dla uczniów klas I – III. Wejście główne – od strony przedszkola.
  4. 10.00 Spotkanie dla dzieci i rodziców z Przedszkola Samorządowego wchodzącego
    w skład ZS w Grochowcach.

W dniu 1 września w budynku szkoły i przedszkola obowiązują maseczki lub przyłbice.

W związku z pandemią i związanym z tym reżimem sanitarnym prosimy o kontakt wszystkich rodziców z wychowawcami  w celu zapoznania się  z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami i podpisaniem odpowiednich dokumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy w bieżącym roku szkolnym zostaną podane w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.