Category: Aktualności

Cze 04 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

Maj 19 2020

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DLA KLAS I-III

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach.

Maj 19 2020

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca. Szkoły otrzymają wtedy również zaświadczenia.

Kwi 26 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja 2020r.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Kwi 14 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach .

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Kwi 06 2020

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

„Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość… „

Mar 24 2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZAJĘĆ

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły do dnia 10.04.2020 r. związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauczanie jest realizowane na odległość. Organizacja nauki opiera się na kontakcie telefonicznym i mailowym nauczycieli z rodzicami oraz w starszych klasach bezpośrednio z uczniami, również w aplikacji Google „Classroom”. Nauczyciel podczas realizacji zajęć zweryfikuje obecność ucznia na zajęciach. Uczniowie korzystają ze swoich podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz platformy edukacyjnej rekomendowanej przez MEN www.epodreczniki.pl, a także arkuszy Centralnych i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych dla uczniów klasy VIII. Monitorowanie postępów, weryfikacja wiedzy i umiejętności odbywać się będzie poprzez przesyłanie wykonanych prac i zdjęć wybranych ćwiczeń na adresy e-mail nauczycieli, telefonicznie lub za pomocą aplikacji Messenger lub Classroom. Rodzice oraz uczniowie tą samą drogą informowani będą o uzyskanych ocenach. Konsultacje z nauczycielami i specjalistami są realizowane na bieżąco mailowo, telefonicznie oraz poprzez wideokonferencje.

Od dnia 25.03.2020 /środa/ zajęcia będą odbywały się zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć szkolnych. Uczniowie powinni być dostępni od godziny 8:00. Szczegółowych informacji  udzielą nauczyciele  i wychowawcy.

Zabrania się, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i konsekwencjami prawnymi dotyczącymi tej ustawy do wykorzystania komunikatorów internetowych w sposób niezgodny z prawem. W szczególności nie wolno kopiować wizerunku osób trzecich, nagrywać prac  i materiałów nauczyciela i pozostałych uczniów, w żadnym wypadku ich udostępniać. Nie wolno wykorzystywać prac osób trzecich i przedstawiania jako swoich (plagiat).

Dyrektor szkoły
Urszula Broszko

Mar 13 2020

INFORMACJA

Apeluję o odpowiedzialność rodziców w czasie przymusowej przerwy uczniów w dniach 12-25 marca 2020 r. Do czasu kiedy minie zagrożenie chorobą należy chronić zdrowie dzieci, należy ograniczyć maksymalne ryzyko zakażenia wirusem.

Zaproponowana przerwa w nauce ma zabezpieczyć uczniów przed rozprzestrzenianiem się epidemii. Jest to czas pozostania w domu. Proszę mieć na uwadze, aby w miarę możliwości dzieci nie wychodziły, szczególnie należy unikać dużych skupisk ludzi.

Zgodnie z ustaleniami, wychowawcy klas będą w stałym kontakcie z rodzicami uczniów. Drogą mailową lub telefoniczną będą przekazywać propozycje zadań do wykonania w domu. Nauczyciele poszczególnych edukacji i przedmiotów zaproponują zadania i ćwiczenia do wykonania oraz inne propozycje spędzenia czasu w domu.

Mając na względzie zdrowie i dobro uczniów bardzo proszę o rozwagę i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Dyrektor
ZS w Grochowcach

Mar 11 2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Lut 27 2020

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. W czwartek 27 lutego w naszej szkole uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych. Odbyły się pogadanki oraz projekcje filmów. Uczniowie z klasy IV, V i VI pod opieką pani Edyty Borowiak – Kocyła przygotowali uroczysty apel poświęcony czci bohaterów.