Category: Rodzice

Paź 05 2018

RODO

Rodo na str internetową

Mar 03 2018

Podanie do szkoły

Aby pobrać dokument kliknij

podaniesp

Gru 02 2017

Statut Zespołu Szkół w Grochowcach

statut SP im. Witolda Pileckiego aktualny

Lis 22 2017

Zielona szkoła

„ZIELONA SZKOŁA” organizowana przez Zespół Szkół Ostrów w terminie 14.05-18.05.2018r.  Zapisy u nauczycieli wychowania fizycznego. Zaliczka w kwocie 50 zł. płatna do końca grudnia.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
https://miedzybrodzie.net.pl/…/f…/zielonaprogramy/sport4.pdf

Wrz 10 2017

PLAN LEKCJI 2017/2018

plan_lekcji_WRZESIEŃ 2017

Maj 01 2017

Konkurs wiedzy o Witoldzie Pileckim

„ Bo choćby mi przyszło postradać me życie – Tak wolę- niż żyć, a mieć w sercu ranę”.

      -Witold Pilecki-

 

 

 

 

Konkurs wiedzy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim

Dla uczniów Zespołu Szkół w Grochowcach

Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Szkolna

 

 

CELE KONKURSU:

 • uczczenie osoby rotmistrza Witolda Pileckiego w związku z wyborem na patrona szkoły,
 • wykazanie wyjątkowości postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, który mimo rehabilitacji i uniewinnienia nie został należycie doceniony wśród Polaków,
 • poznanie, przyswojenie i propagowanie przez młodzież wartości bliskich rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu takich jak: patriotyzm, odwaga, poświęcenie, koleżeństwo,
 • popularyzowanie wśród młodzieży najnowszej historii Polski XX w.,
 • pobudzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
 • kształtowanie umiejętności kreatywnego-krytycznego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi pisanymi,
 • wzbogacenie form współpracy z uczniem zdolnym.

 

 

TERMIN KOKNURSU – 9 maja 2017 r.

 

 

 

JURY:

 • Broszko Urszula – dyrektor szkoły
 • Borowiak – Kocyła Edyta – nauczyciel historii
 • Prokop Aneta – nauczyciel informatyki
 • Skubisz-Bembenek Dorota – nauczyciel j. polskiego
 • Stępień Bożena – nauczyciel języka polskiego
 • Wiącek Anna – edukacja wczesnoszkolna.

ZAKRES I TEMATYKA:

Konkurs wiedzy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI SP i I-III Gimnazjum.

ZAKRES WIEDZY:

Znajomość wydarzeń z dziejów Polski od  1900 r. do 1948 r. i życia rotmistrza W. Pileckiego.

ZALECANA LITERATURA:

 1. Wysocki Wiesław Jan, „Rotmistrz Witold Pilecki”.
 2. Patricelli Marco, „Ochotnik. O Rotmistrzu Witoldzie Pileckim”.
 3. Sadowski M., „Fotobiofrafia”.

Strony internetowe:

podziemie zbrojne.blox.pl

www.pilecki.ipn.gov.pl

http://www.rotmistzpilecki.pl

http://www.polandpolska.org/dokumenty/witold/raport-witolda-1945.htm

Wrz 24 2016

Konsultacje nauczycieli 2016

konsultacje-nauczycieli-2016

Cze 20 2016

Półkolonia dla dzieci

Informujemy, że w dniach 2.08 – 12.08.2016r w Zespole Szkół w Grochowcach będzie zorganizowana półkolonia dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Odpłatność za całą półkolonię wynosi 50 zł. W czasie pobytu dzieci będą zorganizowane zajęcia, zabawy i liczne wyjazdy. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nauczycielami lub panią dyrektor.

Cze 07 2016

ZMIANA PATRONA SZKOŁY

20160607_203526 20160607_203542 Informacja dotycząca zmiany dotychczasowego Patrona Szkoły

W dniu 2 grudnia 2015 r. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Grochowcach podjęła decyzję o wszczęciu procedur mających na celu zmianę dotychczasowego Patrona Szkoły.
Pani dyrektor Urszula Broszko przypomniała, że zadaniem szkoły jest kształtowanie patriotycznych, moralnych i społecznych postaw uczniów, ukazywanie im wartości. Patron szkoły powinien nawiązywać do historii, podkreślać indywidualną tożsamość placówki, dawać konkretny wzorzec do naśladowania, wzbogacać tradycję szkoły, być znanym i bliskim symbolem dla uczniów. Docierające do szkoły sygnały oraz uważne przyjrzenie się sylwetce Stanisława Łańcuckiego budzi niemałe kontrowersje również w środowisku lokalnym. Dowodem na to może być pismo wystosowane przez jednego z mieszkańców Grochowiec,z którego wynikało, że społeczność lokalna pragnie odwołania dotychczasowego patrona szkoły. Pismo takie zostało wysłane do IPN-u, skąd nadeszła odpowiedź sugerująca, że życie i działalność Stanisława Łańcuckiego nie mogą być wzorem do naśladowania dla współczesnej młodzieży. W tym tez celu zasadne jest dokonanie zmiany dotychczasowego patrona szkoły. Rada Pedagogiczna opracowała stosowne procedury konieczne do dokonania zmiany Patrona Szkoły. 

Zachęcamy do zapoznania się z procedurami umieszczonymi w załączniku.

Zmiana Patrona Szkoły