O szkole

inf1

Zespół Szkół w Grochowcach składa się z Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Dysponuje dobrą bazą dydaktyczną: 10 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, biblioteka,stołówka i świetlica.
Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z Grochowiec, Witoszyniec, Pikulic, Kniażyc i Przemyśla.