Kontakt

 Zespół Szkół w Grochowcach

Adres: Grochowce 27, 37-733 Pikulice

Tel. 16 672 03 97

e-mail: zsgrochowce@wp.pl

www.zsgrochowce.webd.pl

www.facebook.com/zsgrochowce