Nadanie imienia Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

28 września 2018 r. w Zespole Szkół
w Grochowcach miała miejsce niecodzienna uroczystość. Szkole Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu, nadano imię Rotmistrza Witolda Pileckiego.